Как да погася вноска/заем?

Как и къде мога да платя вноските си по кредита?

Credissimo ти препоръчва да плащаш вноските си отговорно по един от изброените канали, спазвайки всички препоръки за сигурност и безопасност.

Можеш да върнеш заем или да платиш вноски по кредит по най-удобния за теб начин:

          Попълни вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:

          В полза на: КРЕДИСИМО ЕАД
          При банка: Банка ДСК
          IBAN: BG86 STSA 9300 0021 8677 74
          BIC: STSABGSF
          Основание: ЕГН и/или Номерът на твоя договор

          В полза на: КРЕДИСИМО ЕАД
          При банка:
Алианц Банк България АД
          IBAN: BG90 BUIN 9561 1000 7190 80
          BIC: BUINBGSF
          Основание: ЕГН и/или Номерът на твоя договор

Как мога да получа информация за състоянието на моя кредит?

В твоя клиентски профил, секция „Текущи заеми“, ще откриеш информация за падежните ти дати, статус на вноските, копие от сключения договор за кредит, погасителен план и СЕФ. Можеш да заявиш и желание за промяна на падежна дата или да изпратиш молба, когато кредитът ти отговаря на условията за рефинансиране.

През бързата чат форма в долната дясна част на екрана, достъпна както през профила, така и на сайта credissimo.bg;

Като се свържеш с нашия център за обслужване на клиенти по най-удобния за теб начин.

 

Ако изплатя заема си предсрочно, дължа ли наказателни такси и комисионни?

При предсрочно погасяване не се начисляват никакви допълнителни такси или комисионни.
Съгласно т.VIII.4.3. от Общите условия за предоставяне на кредити на Кредисимо ЕАД, преди предсрочно частично или пълно погасяване, задължително трябва да уведомиш Кредисимо ЕАД чрез молба на хартиен или друг траен носител (имейл или телефон) за намерението си, като посочиш датата и сумата, която желаеш да погасиш. Ние ще изчислим и ще те уведомим за точната сума при пълно предсрочно погасяване към посочената от теб дата, както и ще отбележим и проследим погасяването извън договорения погасителен план.

Беше ли полезна тази статия?

474 от 584 считат материала за полезен