Защо следва да декларирам дали съм видна политическа личност?