Защо трябва да представя на Credissimo снимки на документите ми за самоличност?