„Защита на кредита“ (застраховка) по потребителски кредит

Защо да използвам „Защита на кредита“ (застраховка) към моя потребителски кредит?

„Защита на кредита“ ти осигурява спокойствие и сигурност. Защитата представлява присъединяване към застрахователен договор, който покрива непогасената част по кредита - главница и натрупаната лихва към него до датата на настъпване на застрахователното събитие.

„Защита на кредита“ е допълнителна услуга, която можеш да избереш по твое желание при заявление за кредит. Чрез нея си осигуряваш спокойствие, че застрахователят ще погаси твоите задължения по кредита в определени случаи.

Услугата не е задължителна за сключване на договор за кредит и се сключва само след твоето изрично желание. Можеш да се откажеш от „Защита на кредита“ по всяко време при кандидатстване или по-късно.

 

Как мога да ползвам “Защита на кредита”? Къде са пълните условия?

Посочи продукт Credissimo плюс, избери желаната сума и период на погасяване, избери “Защита на кредита” и с няколко клика заявлението ти вече е изпратено. В процеса по заявяване на кредит ще получиш пълна информация за условията на застраховката - информация за застрахователя,  покрити рискове, изискванията, на които трябва да отговаряш, за да получиш обезщетение, както и дължимата застрахователната премия. А след пускане на заявление ще получиш всички документи за застраховката на твоя имейл и ще бъдат достъпни в твоя профил.

При одобрение на твоето заявление Credissimo ще добави като част главницата по кредита дължимата към Застрахователя застрахователна премия за целия период и ще я преведе на застрахователя. Останалата част от кредита може да усвоиш по избрания от теб начин.

Кредисимо ЕАД е вписан в публичният регистър на застрахователните агенти.

Какво да направя, ако настъпи застрахователно събитие?

При застрахователно събитие те съветваме възможно най-бързо да се свържеш със застрахователя на телефон 0700 89 039, за да получиш указания относно необходимите ти документи и процедура по предявяване на претенция. Процедурата може да намериш и на сайта на застрахователя

 

Какъв е размерът на застрахователното обезщетение?

При застрахователно събитие застрахователят покрива непогасената част по кредита - главница и натрупаната лихва към него до датата на настъпване на застрахователното събитие.

 

Какви рискове покрива застраховка, за какъв срок и каква е териториалната валидност?

За кредитополучатели на трудов договор или служебно правоотношение застрахователят покрива:

 • Смърт в резултат на заболяване или злополука, където и да е по света;
 • Временна неработоспособност продължила над 60 дни, в резултат на заболяване или злополука, където и да е по света;
 • Нежелана безработица продължила над 60 дни като следствие на прекратяване на трудов договор или служебно правоотношение на определени основания.

За самоосигуряващи се кредитополучатели застрахователят покрива:

 • Смърт в резултат на заболяване или злополука, където и да е по света;
 • Временна неработоспособност продължила над 60 дни в резултат на заболяване или злополука, където и да е по света.

Застрахователят осигурява покритие само ако бъдеш одобрен и само за срока на кредита, освен в случаите при отказ от застраховка по текущ кредит - в този случай застраховката ти е валидна до датата, на която си се отказал.

Виж повече за покритите рискове в Информационния формуляр. Пълните условия, изисквания към застрахованите лица, покрити и непокрити са налични в процеса на заявяване като преддоговорна информация и можеш да се запознаеш с тях, преди да ги приемеш.

 

Какви рискове не покрива застрахователят?

 • Ако застрахователното събитие е причинено умишлено от застрахования, както и при участие в сбиване от страна на застрахования, други събития, настъпили вследствие излагане на опасност, самонадеяност или груба небрежност от страна на застрахования;
 • Ако Временната неработоспособност в резултата на заболяване или Нежеланата безработица са настъпили в първите 60 дни от началото на покритие по застраховката, без значение от продължителността им;
 • В случай че събитието е настъпило в резултат от предварително съществуващо заболяване, или състояние, за което застрахованият е получил медицинско консултиране в 3 годишен период преди датата на приемане на застраховането;
 • В случай че събитието е настъпило докато застрахованото лице е било под въздействието на наркотици или алкохол;
 • При прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие или поради виновно и противоправно поведение на застрахования.

Виж повече за покритите рискове в Информационния формуляр. Пълните условия, изисквания към застрахованите лица, покрити и непокрити са налични в процеса на заявяване като преддоговорна информация и можеш да се запознаеш с тях, преди да ги приемеш.

 

Как се плаща застрахователната премия?

В случай че избереш да ползваш услугата “Защита по кредита”, при заявяване за кредит и при одобрение на договора за кредит, Credissimo ще добави като част главницата по кредита дължимата към застрахователя застрахователна премия за целия период и ще я преведе по сметка на застрахователя. Останалата част от кредита може да усвоиш по избрания от теб начин.

 

Колко струва?

Застрахователната премия е еднократна и се заплаща при сключване на договора за кредит, като представлява % от размера на отпуснатия кредит, умножен по срока му в месеци:

 • За кредитополучатели на трудов договор застрахователната премия е 0.547% от стойността на кредита 
 • За самоосигуряващи се кредитополучатели застрахователната премия е 0.483%  от стойността на кредита 

Мога ли да се откажа от „Защита на кредита“ ?

Можеш да се откажеш от ползване на услугата в срок от 30 дни, като в този случай не дължиш застрахователна премия за периода след отказа от застраховка.

Беше ли полезна тази статия?

192 от 230 считат материала за полезен