Промяна на лични данни

В клиентския ти профил можеш по всяко време да актуализираш личната си информация бързо и лесно. От секция Лични данни натисни бутона “Редактирай” и въведи данните, които искаш да промениш. Корекции можеш да направиш в следните полета: три имена, имейл адрес, телефонен номер, актуални данни и снимки на лична карта.

Важно! При промяна на имейл адреса, ще получаваш цялата комуникация от наша страна на новия въведен имейл. Влизането в профила става само с първоначално регистрирания като потребителско име имейл адрес.

Беше ли полезна тази статия?

23 от 43 считат материала за полезен